Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của Công ty Đại chúng

Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Ngọc Mỹ.

ALP - CBTT ve giao dich noi bo (Signed)