Nghị quyết HĐQT v/v thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP BIDV – CN Hai Bà Trưng

Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam công bố Nghị quyết HĐQT v/v thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP BIDV – CN Hai Bà Trưng:

NQ HDQT - ALP - Giao dich co lien quan