Giải trình về chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất quý III/2019

CV Giải trình Q3.2019