Giải trình chênh lệch BCTC riêng và hợp nhất Quý II năm 2020

CV giai trinh Q2.2020-da ky