Công văn số 1481/2020/CV-ALP ngày 17/10/2020 của Công ty CP Đầu tư Alphanam về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC riêng và hợp nhất Quý III năm 2020

CV giai trinh BCTC Q3.2020