Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2020

BCTC rieng Q3.2020