Báo cáo tài chính riêng quý III/2019

BCTC riêng ALP Quý 3.2019