Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019

BCTC hợp nhất ALP Quý 3.2019